Welkom op de site van Mime-express.

 

Mime Express is opgericht om met een groep enthousiaste mensen toe te werken naar een samenwerkingsverband tussen de diverse instellingen voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking op theatraal gebied.

curtains

Welkom

Mime Express
http://domwegtheater.nl/